abriedėlis

abriedė̃lis (sl.) sm. (2) 1. bot. margas (rudas), pumpuruotas ankstyvas grybas; mažas grybas, augantis prie mėšlo: Ko stypsai lyg abriedė̃lis ant arklašūdžio? Skr. 2. Pc kukulis, sukamas iš tešlos, spaudžiant ant rėčio, atvirkščios tarkos, kiaurinio samčio, kiaurutis, birbizas: Abriedė̃liai ne tik gražiai atrodo, bet ir valgis drūtas Vl. Ana skanius abriedėliùs išvirė svečiams J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abriedukas — abriedùkas sm. (2) Prnv žr. abriedėlis 2: Vakarienei išsivirsim abriedùkų, dar turiu lašinių, užsispirginsim Vl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • birbizas — birbìzas sm. (2) 1. ppr. pl. Dl, Kvr, Sn valgis iš tešlos grumuliukų, susuktų ant rėčio ar tarkos, kiaurutis, abriedėlis: Šiandie gaspadinė birbìzais šeimyną pamylėjo Ėr. Išvirk birbizų pusryčiui Rm. Ne visiems patinka birbiziùkai Šmk. 2. prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • briedėlis — briedė̃lis sm. (2) žr. abriedėlis: 1. R, Lnk Briedė̃liai auga, kur kerus iškela Šts. Surukęs kaip briedė̃lis Plng. | prk.: Kokį briedė̃lį (šiaudinę skrybėlę) mūsų kaimynas nusipirkęs yra! Klp. 2. Btg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gmartė — sf. LBŽ(I) bot. toks grybas, briedžiukas, abriedėlis (Morchella) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • margas — 2 margas, à adj. (3) 1. su ne vienos spalvos dėmėmis, juostomis, ornamentais, raibas, rainas: Jauna buvau pas močiutę, margų juostų aš neaudžiau DvD223. Ko liūdi, jaunoji, ko rymai? Ar ne tavo jaunos dienelės, ar ne tavo margosios skrynelės?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ubriedėlis — ubriedė̃lis sm. (2) žr. abriedėlis 2: Mama, išvirk ubriedė̃lių Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.